Kék Bolygó Klímavédelmi Kockázati Tőkealap

TÁMOGATJUK AZ INNOVÁCIÓT

Kockázati tőkebefektetési finanszírozás az innovatív környezet– és klímavédelmi megoldásokat alkalmazó mikró-, kis- és középvállalkozások számára piaci lehetőségük erősítéséhez.

Amennyiben kapcsolatba szeretnél lépni velünk, kérjük töltsd ki a jelentkezési lapot.

A Klímavédelmi Tőkealap a fenntartható vállalkozások katalizátora

A kockázati tőkealap a Kék Bolygó Alapítvány tevékenységének egyik támogató eszköze. Az Alapítvány a szakmai projektjei, ösztöndíjprogramja és rendezvényei mellett elkötelezett, hogy tőkeágon is finanszírozza az arra érdemes vállalkozásokat. A kockázati tőke megfelelő eszköz arra, hogy – eltérően a hagyományos kockázati tőkealapok gondolkodásától – az egyébként gazdaságilag életképes, üzleti hasznot hozó vállalkozások közül olyanokban szerezzen tulajdonrészt, amelyek a fenntarthatóságot és a klímavédelmet prioritásként kezelik.

A Klímavédelmi Kockázati Tőkealap célja, hogy megtalálja és finanszírozni tudja a gazdaságilag életképes és klímavédelem szempontjából is hasznos fejlesztéseket, valamint, hogy ösztönző példát mutasson és katalizátorként szolgáljon a többi befektető számára.

Ennek az egyedülálló tőkealapnak legnagyobb előnye, hogy a befektetés elvárt hozama a többi kockázatitőke-alapokhoz képest alacsonyabb, viszont az alap befektetéseinél a klímavédelem szempontjai a pénzügyiekkel egyenrangúak – a vállalkozásnak valós környezeti teljesítménnyel és társadalmi hasznossággal kell rendelkeznie.

A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány, alapításakor vállalt célja és azóta folytatott munkájának sarokköve, hogy támogatói kívánunk lenni minden olyan kezdeményezésnek, amelyek felhívják a figyelmet természeti értékeink nagyszerűségére, ugyanakkor pusztulására is; illetve partnere azoknak a programoknak és szervezeteknek, cégeknek – ideértve a non és for-profit szektort – amelyek, válaszokat keresnek és adnak a környezeti, klímavédelmi és fenntarthatósági kihívásokra.

Hisszük, hogy a jövő beruházásairól, fejlesztéseiről, innovatív projektjeiről szóló döntések alkalmával mindannyiunknak figyelembe kell majd vennünk olyan sarokpontokat, amelyekre ma még legyintünk, holnap viszont majd szabadkozunk, hogy: „ha ezt tudtuk volna!”

A sikeres üzleti megoldások hozzájárulnak a fenntarthatósághoz; ugyanakkor a fenntarthatósági irányelvek figyelembevétele nélkül ma már nem lehet üzleti sikereket elérni. E két, egymást erősítő alapvetés felismerése indokolja a Kék Bolygó Klímavédelmi Kockázati Tőkealap működését.

Az Alap partnere kell, hogy legyen minden olyan magyarországi kis- és középvállalkozásnak, amelyek megalapozott üzleti stratégia mentén, piacukon innovatív megoldásokkal Magyarország és a Kárpát-medence fenntarthatósági prioritásait, így a klímavédelmet, a vízkészletekkel való fenntartható gazdálkodást, az élelmiszer-biztonságot, a tiszta energia és energiabiztonságot, az egészségvédelmet, a fenntartható városok és közösségek kialakítását, valamint az előbbieket támogató technológia-fejlesztést helyezik előtérbe.

A fenntarthatóság implementálása az üzleti életbe élénkíti a céges innovációs kultúrát, amely új ötleteket, módszereket, és technológiákat hoz a for-profit világba, miközben azok pozitívan hatnak az egész társadalomra.

A Kék Bolygó Klímavédelmi Kockázati Tőkealap szakmai célja, hogy a portfóliójához tartozó társaságokkal közösen, a pénzügyi megtérülés mellett fenntartható, pozitív környezeti hatást fejtsenek ki.