PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS
GYAKRAN ISMÉTELT
KÉRDÉSEK

ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK

A palyazat.kbka.org oldalon keresztül elérhető pályázati rendszeren keresztül. fogadjuk a pályázatokat.

Nem, 2021 őszétől minden ösztöndíj és gyakornoki programunkra való jelentkezést a pályázati rendszeren keresztül kötelező benyújtani.

Igen, amennyiben nem önköltséges képzésben vesz részt a pályázó, úgy az azt finanszírozó ösztöndíjról nyilatkozni kell.

Továbbá, a korábbi és a jelenlegi tanulmányi, mobilitási és szociális ösztöndíjakról is szükséges nyilatkozni.

Ezek közé tartozó ösztöndíj például, de nem kizárólag az magyar állami ösztöndíj, az Erasmus, a BURSA és az Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP).

Arról, hogy központi költségvetési forrásból származik e az ösztöndíj, az az ösztöndíjat nyújtó szervezetnél lehet tájékozódni.

Jellemzően – az állami vagy alapítványi ösztöndíjjak kivételével, amelyek térítésmentessé teszik a tandíjat a hazai felsőoktatási intézményekben-, a pályázónak le kell mondania a valamelyik elnyert ösztöndíjról abban az esetben is, ha más kutatási téma. Például, az ÚNKP és az Alapítvány tanulmányi ösztöndíjai között is választani kell.

Nem jogosult pályázni olyan személy, aki nem felel meg a pályázati kiírásban megadott pályázati feltételeknek. Arra sincsen lehetőség, hogy más formában vagy jogviszonyban csatlakozzon az adott programhoz.

Javasolt követni az ösztöndíj és gyakornoki programjainkat és olyan pályázati kiírásra jelentkezni, amelyre jogosult pályázni az érdeklődő. A programjaink az alap és mesterképzésen át a PhD-vel még nem rendelkező fiatal szakembereknek, valamint frissdiplomásoknak is nyújt támogatást. További információ a pályázásra jogosultak köréről az egyes programok pályázati kiírásaiban található.

Nem, a tanulmányi ösztöndíjak és a szakmai gyakorlatok alapképzés (BA és BSc), mesterképzés (MA és MSc), doktori (PhD) képzésben részt vevő hallgatók, valamint frissdiplomások számára elérhetők pályázati kiírástól függően.

Nem, egyik ösztöndíj vagy gyakornoki programunk sem szüneteltethető vagy felosztható kikéve vis maior eseteket.

Az ösztöndíjaknál a jelenléti oktatás és kutatási tevékenység zajlik.  A szakmai gyakorlat esetében is jelenléti munkavégzés történik.  Ettől csak vis maior esetében az Alapítvány engedélyével lehet eltérni.

A Vis maior természeti vagy emberi eredetű olyan “ellenállhatatlan erő”, amely az emberek számára elérhető eszközökkel nem hárítható el. Vis maior alatt olyan előre nem látható körülményeket kell érteni, melyek a pályázat kiírásának vagy támogatási szerződés megkötésének időpontjában előre nem láthatóak és a felek érdekkörén kívül álló események körébe tartozik (pl. kormányintézkedés, sztrájk, háború vagy forradalom, járvány).  Ide esik az az eset, amennyiben esetleges egészségügyi járványhelyzet és / vagy ennek következtében hozott jogalkotói, bírósági, hatósági rendelkezés okán az ösztöndíjas szerződésben rögzített tevékenységének ellátása nem lehetséges.

Amennyiben a Támogató egyéb irányú írásos utasítást nem ad, az ösztöndíjas köteles tovább teljesíteni szerződéses kötelezettségeit, amennyiben az észszerűen lehetséges és köteles megkeresnie minden olyan észszerű alternatív módot a teljesítésre, amelyet a vis maior esete nem gátol.

Ez csak abban az esetben lehetséges, amennyiben az Alapítvány https://kbka.org/palyazatok/ oldalán a konkrét program, amely iránt a Pályázó érdeklődik meghosszabbított határidővel szerepel.

Mielőtt elindul és miután lezárul a pályáztatás, nem lehetséges érvényes pályázatot benyújtani. Erről a https://kbka.org/palyazatok/ oldalán lehet tájékozódni.

Nem, kizárólag a pályázati nyertes bankszámlaszámára utalja az Alapítvány az a megítélt összeget.

A leckekönyvben minden esetben szerepelnie kell a pályázó nevének és hallgatói azonosítójának PDF formátumban. Az egyes pályázati kiírások tartalmazzák, hogy mely esetekben milyen tanulmányi információt kell igazolni (pl. lezárt félévek, átlaga súlyozott átlag). Név és azonosító nélküli, valamint szerkeszthető formátumú dokumentum nem elfogadható.

A publikációs listához nincs űrlap, mivel elég egy egyszerű lista a pályázó által megírt szakmai publikációkról és segíti a szakmai elbírálást. Amennyiben ez elérhető, állandó linket is írja be a listába.

Igen, bármely félévet teljesítő PhD hallgatók pályázhatnak, akik, ha megnyerik a pályázatot az ösztöndíjas időszak alatt is rendelkeznek majd hallgatói jogviszonnyal. Az a hallgató is pályázhat, akiknek még nincs saját publikációja.

A Nemzetközi Ösztöndíj külföldi kutatási helyekre Chile esetében biztosítja ezt a jogviszony a fogadó intézménynél, a Kutatási munka ösztöndíjnál és a Nemzetközi Ösztöndíj külföldi kutatási helyekre Svédország esetében ezt a nyertes pályázó felelőssége biztosítani.

Az ösztöndíjakra csak aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező PhD hallgatók pályázhatnak.

A Nemzetközi Ösztöndíjak, Művészeti kutatói ösztöndíj és a Mathias Corvinus Collegium – Klímapolitikai Intézet Ösztöndíjprogram esetében támogatási időszakon belül, legkésőbb a szakmai program indulására már köteles kiérkeznie a célországba a nyertes pályázónak. Ezek időpontjairól a Pályázati Kiírásokban tájékozódhat. A pontos naptári nap a pályázó által leszervezett utazáson múlik.

A Kutatási munka ösztöndíjban a nyertes pályázó projekttervében meghatározott dátumok az irányadóak a külföldi szakmai utak indulási és érkezési naptári napjaival kapcsolatban.

A pályázó felelősséget vállal azért, hogy a pályázati kiírás valamennyi törvényi feltételeinek megfelel és hiteles adatokat közöl a pályázatában.

A nyilvánossággal kapcsolatos adatkezelési hozzájárulással a nyertes pályázó vállalja, hogy a későbbi publikálás, tudományos megszólalás részeként, minden lehetséges alkalommal publikusan megemlíti, hogy a Támogató támogatásával valósult meg a kutatómunkája. Azt is vállalja, hogy a Támogató videó és szöveges riportot készíthet vele az ösztöndíj programmal kapcsolatban és amennyiben a Támogató ezt kéri, szerepel majd az Évkönyvében és a honlapján névvel, szöveggel a támogatás mértékével és arcképes fotóval.

A felelősségvállalási nyilatkozatot minden pályázó, míg a nyilvánossággal kapcsolatos adatkezelési hozzájárulást csak a nyertes pályázók írják alá.

A hazai és a külföldi gyakornoki programok és a Nemzetközi Ösztöndíjak minden esetben a magyar Munka Törvénykönyve szerinti nappali munkarend szerződés szerinti heti munkaórákban végzendő akár hazánkban, akár külföldön végzi tevékenységét a nyertes pályázó.

A Kutatási munka Művészeti kutatói ösztöndíj, a Mathias Corvinus Collegium – Klímapolitikai Intézet Ösztöndíjprogram és a Fontus ösztöndíjnál nincs megkötött munkarend. Ezekben az esetekben, a nyertes pályázó az idejét önmaga osztja be, köteles elvégezni a pályázati kiírásban előírt szakmai feladatait az ösztöndíjas időszak végére.

A hazai és a külföldi gyakornoki programok és a Nemzetközi Ösztöndíjak minden esetben a magyar Munka Törvénykönyve szerinti szabadnapok járnak akár hazánkban, akár külföldön végzi tevékenységét a nyertes pályázó.

A Kutatási munka és a Fontus ösztöndíjnál nincs megkötött munkarend, a szabadnapok kapcsán magyar Munka Törvénykönyve az irányadó.

Amennyiben a pályázónak van ügyfélkapuja, úgy a jelentkezés során kevesebb adatot kell kitöltenie és kisebb az esetleges hibás adatbevitel esélye. A pályázati rendszerben az ügyfélkapu használata később is egyszerűbbé teszi a munkafolyamatokat a pályázók számára.

További információ az ügyfélkapuról ezen a linken található.

Igen, ha az alábbi feltételek mindegyikének megfelel:

 • Magyarországi pénzintézetnél vezetett bankszámlával rendelkezik a pályázó.
 • Magyarországi adóazonosító jellel rendelkezik a pályázó.
 • Szóban és írásban legalább C 1 szinten tud magyar nyelven, és ha releváns az adott ösztöndíj és gyakornoki program által megkövetelt nyelven és szinten.
 • Önállóan képes a pályázatot, a szakmai munkát és a záró beszámolót készíteni magyarul és az ösztöndíj és gyakornoki program által megkövetelt nyelven és szinten.
 • A pályázó ismeri és önállóan alkalmazni tudja a szükséges szaknyelvet(ket).
 • A nyelvtudás(ok) ellenőrzésének jogát az Alapítvány fenntartja.

MŰVÉSZETI ÖSZTÖNDÍJ

A pályázati kiírás alapján folyamatban lévő művészeti képzésben (irodalom, iparművészet, képzőművészet, építészet, táncművészet, színházművészet) részt vevő által az alábbi témákat érintően nyújtható be, természetvédelem, klímaváltozás, fenntarthatóság témájához kapcsolódó művészeti képzési témában lehet pályázni.

A befogadó levél azért szükséges, hogy a pályázó amennyiben az ösztöndíjat elnyeri, valóban részt tud venni a szakmai programban.

Befogadó levél szükséges amennyiben egyetemen vagy művészeti intézményben történő tevékenység esetén. (magyar intézménytől magyar, külföldi intézménytől angol nyelven). Annyi befogadó levél szükséges, amennyi szakmai program valósul meg egyetemen vagy kutatási intézményben.

Konferencián való részvétel esetén befogadó levél nem szükséges, de követni kell az előadóként és résztvevőként követendő előírásokat.

Konferencián való részvétel mind előadó esetén: az elküldött absztrakt és annak visszaigazolása és a kapcsolódó pályázó által megírt publikáció, a konferencia programja és ha releváns a részvételi díjáról szóló információ.

Konferencián való részvétel mind résztvevő esetén: a konferencia programja és ha releváns a részvételi díjáról szóló információ (letöltött PDF vagy képernyőkép)

A befogadó levél akkor sem szükséges, ha a pályázó annál az hazai oktatási intézménynél kívánja felhasználni a megpályázott összeget, amellyel a pályázási és az ösztöndíjas időszak alatt is hallgatói jogviszonyban áll.

Nem, ebben az esetben is csak egy ösztöndíjas időszakot választhat, ami sem kezdhet hamarabb, se nem nyújthat a végdátumon túli időszakra. Kizárólag a pályázati kiírásban megjelölt egyik időszakban használhatja fel az ösztöndíjat.

Arra vonatkozik, ami megvalósul abban az 5 hónapban, aminek kapcsán kapja az ösztöndíjas a támogatást, tehát ami megvalósul.

A 2.1 pontban szereplő havi illetményt a pályázati nyertes automatikusan elnyeri a pályázat részeként megkapja erről nem is kell pénzügyi elszámolót benyújtania.

A 2.2 pontban szereplő egyszeri kutatási támogatásra- amennyiben a pályázó ezt igényelni szeretné- külön költségvetést kell benyújtani, ami abban a pontban meghatározott maximum összegig terjedhet. Erről záró pénzügyi beszámolót kell benyújtani. Amennyiben nem nyújt be költségvetést, automatikusan csak a 2.1 pontban szereplő illetményre pályázik.

A 2.1 és a 2.2 pontokban szereplő ösztöndíjelemekről szakmai beszámolót kell benyújtani.

Igen. Amennyiben csoportos tevekénység igazolni kell az egyénre vonatkozó részt, de lehetőleg számlázzák ki külön.

Azt a bruttó összeget, amivel a fogadó intézménnyel megegyeznek. Ezt a pályázó felelőssége tisztázni.

Amennyiben érinti például a lakhatást és a programok költségét, tehát ezek biztosításáért adminisztrációs költséget számol fel a fogadó intézmény akkor azt külön fel kell tüntetni minél részletesebben a költségvetésben és később az elszámolásban.

Igen, a pályázáskor elérhető információk a programról megfelelnek.

Ezt minden pályázati nyertesnek magának kell elintéznie, mivel sok különböző eset lehet, hazánkban és külföldön eltérő lehet a preferált megoldás. Szerződés, vagy megrendelés és számla ellenében. Ha nem számlaképes a mentor, akkor keressen egy olyan mentort, aki tud számlát adni.

Fizethető a PhD témavezetője vagy a külső konzulens részére is, amennyiben számlaképesek.

Tárgyi eszköz és fogyó eszköz beszerzés nem elszámolható. A Pályázati Kiírás 2.2.1 Az egyszeri művészeti támogatás felhasználhatósági köre pont tartalmaz bővebb információt az elszámolható tételekről.

Első lépésben meg kell vizsgálnia a nyertes pályázónak, hogy más szolgáltatónál van e olcsóbb opció. Amennyiben nem talál jobb árat, nézze meg, hogy a költségvetésében az elemek között át lehet e csoportosítani elegendő forrást és ha ez megoldja a problémát akkor kérje az Alapítvány írásbeli engedélyét.

Amennyiben egyik sem megoldás, akkor foglalás előtt az Alapítvány írásbeli engedélyét kell kérnie a módosításra. A pályázati rendszeren keresztül írja meg az indoklását és csatolja (a lehetőleg három darab) legalacsonyabb árú elérhető szolgáltatást igazoló képernyőképet. Ilyen lehet az alternatív szállások listája vagy a repülős utak listája, amelyben fel vannak tüntetve az árak.

Az Alapítvány az ilyen jellegű kérelmek elutasításának jogát fenntartja.

Amennyiben a teljes ösztöndíjas időszakot megszakítások nélkül egy, a lakhelytől eltérő helyszínen tölti a nyertes pályázó úgy, legfeljebb 7 naptári nappal hamarabb utazhat ki, mint a kezdődátum és az időszak lezárultát követő legfeljebb 7 naptári napig maradhat.  Ez azonban nem jelenti azt, hogy megnövelheti a költségkeretét vagy az illetményét például időarányosan.

Amennyiben nem a teljes ösztöndíjas időszakot tölti a nyertes pályázó külföldön, vagy több utazásra megy, úgy legfeljebb 2 naptári nappal hamarabb utazhat ki, mint a kezdődátum és az időszak lezárultát követő legfeljebb 2 naptári napig maradhat.  Ez azonban nem jelenti azt, hogy megnövelheti a költségkeretét vagy az illetményét például időarányosan. Ettől az Alapítvány csak akkor tud eltérni, ha nyertes pályázó igazolni tudja, hogy nem lehetséges ésszerű keretek között a programot megelőző vagy aznapi naptári napon vagy a program utolsó napján vagy az azt követő naptári napon a célország és Magyarország között utazni. Ilyen helyzet lehet például, ha egyenes vagy a minimális átszállással járó repülőjárat(ok) nincsen(ek) a szükséges napokon, mert nincsen(ek) mindennap, vagy már nem volt foglalható hely -a nyertes pályázó igazolhatóan gondos és időszerű eljárása ellenére sem- és az alternatívák jóval költségesebbek és időigényesebbek lennének. Az ilyen eseteket a pályázó mihamarabb, már a pályázatban köteles az Alapítványt írásban értesíteni, de legkésőbb a kiutazás előtt amennyiben elnyeri az ösztöndíjat. Az Alapítvány fenntartja a jogot, hogy a tájékoztatás fényében döntsön az ilyen módon igazolatlan napok elszámolhatóságáról.

Ezért javasoljuk, hogy ilyen esetben olyan képernyőképet csatoljon, amin tisztán látszik a lekérdezés dátuma.

KUTATÁSI MUNKA ÖSZTÖNDÍJ

A pályázati kiíráshoz tartozó képzési területek listáján megjelölt szakterületeken belül, vízvédelemmel vagy más természetvédelemmel, klímaváltozással, fenntarthatósággal, zöld innovációval kapcsolatos témában lehet pályázni.

A befogadó levél azért szükséges, hogy a pályázó amennyiben az ösztöndíjat elnyeri, valóban részt tud venni a szakmai programban.

Befogadó levél szükséges amennyiben egyetemen vagy kutatási intézményben történő tevékenység esetén magyar intézménytől magyar, külföldi intézménytől angol nyelven). Annyi befogadó levél szükséges, amennyi szakmai program valósul meg egyetemen vagy kutatási intézményben.

Konferencián való részvétel esetén befogadó levél nem szükséges, de követni kell az előadóként és résztvevőként követendő előírásokat.

Konferencián való részvétel mind előadó esetén: az elküldött absztrakt és annak visszaigazolása és a kapcsolódó pályázó által megírt publikáció, a konferencia programja és ha releváns a részvételi díjáról szóló információ.

Konferencián való részvétel mind résztvevő esetén: a konferencia programja és ha releváns a részvételi díjáról szóló információ (letöltött PDF vagy képernyőkép)

A befogadó levél akkor sem szükséges, ha a pályázó annál az hazai oktatási intézménynél kívánja felhasználni a megpályázott összeget, amellyel a pályázási és az ösztöndíjas időszak alatt is hallgatói jogviszonyban áll.

Nem, ebben az esetben is csak egy ösztöndíjas időszakot választhat, ami nem kezdődhet hamarabb és nem húzódhat a végdátumon túli időszakra. Kizárólag a pályázati kiírásban megjelölt egyik időszakban használhatja fel az ösztöndíjat.

Arra vonatkozik, ami megvalósul abban az 5 hónapban, aminek kapcsán kapja az ösztöndíjas a támogatást.

A 2.1 pontban szereplő havi illetményt a pályázati nyertes automatikusan elnyeri a pályázat részeként megkapja erről nem is kell pénzügyi beszámolót benyújtania.

A 2.2 pontban szereplő egyszeri kutatási támogatásra- amennyiben a pályázó ezt igényelni szeretné- külön költségvetést kell benyújtani, ami abban a pontban meghatározott maximum összegig terjedhet. Erről záró pénzügyi beszámolót kell benyújtani. Amennyiben nem nyújt be költségvetést, automatikusan csak a 2.1 pontban szereplő illetményre pályázik.

A 2.1 és a 2.2 pontokban szereplő ösztöndíjelemekről szakmai beszámolót kell benyújtani.

Igen. Amennyiben csoportos tevekénység igazolni kell az egyénre vonatkozó részt, de lehetőleg számlázzák ki külön.

Azt a bruttó összeget, amivel a fogadó intézménnyel megegyeznek. Ezt a pályázó felelőssége tisztázni.

Amennyiben érinti például a lakhatást és a programok költségét, tehát ezek biztosításáért adminisztrációs költséget számol fel a fogadó intézmény akkor azt külön fel kell tüntetni minél részletesebben a költségvetésben és később az elszámolásban.

Igen, a pályázáskor elérhető információk a programról megfelelnek.

Ezt minden pályázati nyertesnek magának kell elintéznie, mivel sok különböző eset lehet, hazánkban és külföldön eltérő lehet a preferált megoldás. Szerződés, vagy megrendelés és számla ellenében. Ha nem számlaképes a mentor, akkor keressen egy olyan mentort, aki tud számlát adni.

Fizethető a PhD témavezetője vagy a külső konzulens részére is, amennyiben számlaképesek.

Első lépésben meg kell vizsgálnia a nyertes pályázónak, hogy más szolgáltatónál van e olcsóbb opció. Amennyiben nem talál jobb árat, nézze meg, hogy a költségvetésében az elemek között át lehet e csoportosítani elegendő forrást és ha ez megoldja a problémát akkor kérje az Alapítvány írásbeli engedélyét.

Amennyiben egyik sem megoldás, akkor foglalás előtt az Alapítvány írásbeli engedélyét kell kérnie a módosításra. A pályázati rendszeren keresztül írja meg az indoklását és csatolja (a lehetőleg három darab) legalacsonyabb árú elérhető szolgáltatást igazoló képernyőképet. Ilyen lehet az alternatív szállások listája vagy a repülős utak listája, amelyben fel vannak tüntetve az árak.

Az Alapítvány az ilyen jellegű kérelmek elutasításának jogát fenntartja.

Amennyiben a teljes ösztöndíjas időszakot megszakítások nélkül egy, a lakhelytől eltérő helyszínen tölti a nyertes pályázó úgy, legfeljebb 7 naptári nappal hamarabb utazhat ki mint a kezdődátum és az időszak lezárultát követő legfeljebb 7 naptári napig maradhat.  Ez azonban nem jelenti azt, hogy megnövelheti a költségkeretét vagy az illetményét például időarányosan.

Amennyiben nem a teljes ösztöndíjas időszakot tölti a nyertes pályázó külföldön, vagy több utazásra megy, úgy legfeljebb 2 naptári nappal hamarabb utazhat ki, mint a kezdődátum és az időszak lezárultát követő legfeljebb 2 naptári napig maradhat.  Ez azonban nem jelenti azt, hogy megnövelheti a költségkeretét vagy az illetményét például időarányosan. Ettől az Alapítvány csak akkor tud eltérni, ha nyertes pályázó igazolni tudja, hogy nem lehetséges ésszerű keretek között a programot megelőző vagy aznapi naptári napon vagy a program utolsó napján vagy az azt követő naptári napon a célország és Magyarország között utazni. Ilyen helyzet lehet például, ha egyenes vagy a minimális átszállással járó repülőjárat(ok) nincsen(ek) a szükséges napokon, mert nincsen(ek) mindennap, vagy már nem volt foglalható hely -a nyertes pályázó igazolhatóan gondos és időszerű eljárása ellenére sem- és az alternatívák jóval költségesebbek és időigényesebbek lennének. Az ilyen eseteket a pályázó mihamarabb, már a pályázatban köteles az Alapítványt írásban értesíteni, de legkésőbb a kiutazás előtt amennyiben elnyeri az ösztöndíjat. Az Alapítvány fenntartja a jogot, hogy a tájékoztatás fényében döntsön az ilyen módon igazolatlan napok elszámolhatóságáról.

Ezért javasoljuk, hogy ilyen esetben olyan képernyőképet csatoljon, amin tisztán látszik a lekérdezés dátuma.

NEMZETKÖZI ÖSZTÖNDÍJ KÜLFÖLDI KUTATÁSI HELYEKRE

Amennyiben a Svédország esetében megpályázható pályázati kiírásra jelentkezik, akkor befogadó levelet vagy doktori helyre való pályázás dokumentumait (angol és magyar nyelven) és ennek a befogadását igazoló fogadó felsőoktatási intézményi igazolását (angol és magyar nyelven) kell benyújtani a pályázati kiírásban szereplő egyetemek egyikétől.

A befogadó levél azért szükséges, hogy a pályázó igazolja -amennyiben az ösztöndíjat elnyeri- valóban részt tud venni az egyetemen végzett szakmai programban. A pályáztatási időszak után hiánypótolható, de a szerződéskötés és az ösztöndíj folyósításásnak előfeltétele a pályázati kiírásban leírt határidők szerint.

Amennyiben a Chile esetében megpályázható pályázati kiírásra jelentkezik, akkor befogadó levéllel nem kell rendelkeznie, mert az egyetem képviselője részt vesz a döntéshozó grémium elbírálási folyamatában és az intézmény az Alapítvánnyal együttműködési megállapodásban vállalja a nyertes pályázó fogadását.

Nem, ebben az esetben is csak egy ösztöndíjas időszakot választhat, ami nem kezdődhet hamarabb és nem nyúlhat a végső dátumon túli időszakra. Kizárólag a pályázati kiírásban megjelölt egyik támogatási időszakban használhatja fel az ösztöndíjat.

MATHIAS CORVINUS ÉS KLÍMAPOLTIKAI INTÉZET ÖSZTÖNDÍJ

Igen ez a program az Alapítvány és a Mathias Corvinus Collegium és a Klímapolitikai Intézet együttműködésének része. Ezen kizárólag az igazoltan a Mathias Corvinus Collegium és a Klímapolitikai Intézet Egyetemi Programjában résztvevők jogosultak pályázni, amennyiben megfelelnek minden feltételnek.

Igen, Mathias Corvinus Collegium és a Klímapolitikai Intézet Egyetemi Programjának munkatársai jogosultak kiállítani erről igazolást. A részvétel igazolása, a pályázat benyújtásának előfeltétele.

Amennyiben a teljes ösztöndíjas időszakot megszakítások nélkül egy, a lakhelytől eltérő helyszínen tölti a nyertes pályázó úgy, legfeljebb 1 naptári nappal hamarabb utazhat ki, mint a kezdődátum és az időszak lezárultát követő legfeljebb 1 naptári napig maradhat.

Nem, 30 nap a minimális időszak amire pályázni lehet. Javasolt olyan programmal pályázni, amely eléri legalább az utazási +1-1 nappal együtt a 30 naptári napot.

Nem, a nyertes pályázó köteles visszatérni legkésőbb a 90 napon. Az utazási költség ebben az időtartamban történt utazásra elszámolható.

A befogadó levél azért szükséges, hogy a pályázó amennyiben az ösztöndíjat elnyeri, valóban részt tud venni a szakmai programban.

Befogadó levél szükséges amennyiben egyetemen vagy kutatási intézményben történő tevékenység esetén magyar intézménytől magyar, külföldi intézménytől angol nyelven). Annyi befogadó levél szükséges amennyi szakmai program valósul meg felsőoktatási intézményben.

Konferencián való részvétel esetén befogadó levél nem szükséges, de követni kell az előadóként és résztvevőként követendő előírásokat.

Konferencián való részvétel mind előadó esetén: az elküldött absztrakt és annak visszaigazolása és a kapcsolódó pályázó által megírt publikáció, a konferencia programja és ha releváns a részvételi díjáról szóló információ.

Konferencián való részvétel mind résztvevő esetén: a konferencia programja és ha releváns a részvételi díjáról szóló információ (letöltött PDF vagy képernyőkép)

A befogadó levél akkor sem szükséges, ha a pályázó annál az hazai oktatási intézménynél kívánja felhasználni a megpályázott összeget, amellyel a pályázási és az ösztöndíjas időszak alatt is hallgatói jogviszonyban áll.

FONTUS ÖSZTÖNDÍJ PROGRAM A BME-N

A Fontus ösztöndíj a legmagasabb féléves tanulmányi átlaggal rendelkező a pályázati kiírásban szereplő számú pályázónak kerül odaítélésre a 2021/22 tanévtől. Ezáltal egyszerűsödik a pályázás folyamata, mivel kizárólag ezt az információt igazoló dokumentációt kell megadni a pályázati rendszerben a személyes adatokon kívül. A jogosultság továbbra is fél évente kerül felülvizsgálásra. Pályázati tanulmány és a szakmai beszámolási kötelezettség megszűnik.

8 egymást követő félévben tervezünk támogatni egy hallgatót, amennyiben a támogatott időszakok alatt folyamatosan megfelel a pályázati kiírás feltételeinek.

Igen, ha továbbra is megfelel a feltételeknek a pályázó. Ha pályázást megelőző félévben kapott Fontus ösztöndíjat akkor a pályázati kiírás 11.2 pontja szerint, minden más esetben a 11.1 pontja szerint leírtak alapján.

Nem, ez az ösztöndíj csak az ösztöndíjas félévben a BME-n hallgató

 • Építőmérnöki Karon/Infra- építőmérnök ágazaton
 • Vegyész és Biomérnöki karon/
  • a Környezetmérnök-technológia szakirány
  • a Környezetmenedzsment szakirány
  • a Biomérnöki szak/ Környezetvédelmi szakirány
 • Gépészmérnöki karon

aktív nappali tagozatos hallgatói számára elérhető.

Igen, ugyanaz a személy egyidőben részt vehet a Fontus ösztöndíjban, valamint, a Környezetvédelmi és vízügyi gyakornoki programban, amennyiben minden a pályázati kiírásban megadott feltételnek is megfelel.

Azonban a Global Water Partnership gyakornoki programba csak a tanulmányai befejezését követően jelentkezhet amennyiben, minden a pályázati kiírásban megadott feltételnek is megfelel.

GYAKORNOKI PROGRAM

Nem lehet a Fogadó szervnek előre kiválasztott gyakornoka a programban.

A gyakornoki pozíciókat az Alapítvány közpénzből finanszírozza, ezért 30 napig pályáztatni kell és a szakmailag legjobb jelentkezők kerülnek az utolsó körbe, ami a Fogadó szervvel való interjú.  A legjobb pályázók szigorúan teljesítmény és szakmai alapon kerül tovább ajánlásra.

Azt tarjuk prioritásnak, hogy a hallgató olyan gyakornoki munkát vállaljon, ami mellett könnyen tudja folytatni a tanulmányait. Ezért, ha nincs pozíció az oktatási intézményéhez közel, akkor a nyári tanítási szünet alatti gyakorlatokat ajánljuk.

Igen, egy pályázó, jelentkezhet több pozícióra, Ez esetben mindegyik céggel kapcsolatban más esszét kell beadnia és teljes dokumentációt is annyiszor kell leadnia ahány helyre jelentkezett. Egy esszé csak egy pozícióhoz használható.

Azt javasoljuk, hogy várja meg a jelentkező a következő pályázati ciklust, amennyiben minden lehetőségben nagyon eltérő képzést kérnek. Amennyiben, a képzése hasonló tudást ad, érdemes lehet jelentkezni, de azok a pályázatok előnyt élveznek, amelyek pontosabban megfelelnek a Fogadó szerv által meghatározottaknak. Ezért a pályázónak ezt mérlegelnie kell, ha jelentkezik.

Alapvetően nem javasoljuk a két helyen való párhuzamos munkát, mivel a tanulmányok prioritást élveznek a félévekben továbbá a legtöbb munkarend nappali munkavégzést kíván. A nyári időszakban pedig csak teljes munkaidőre (heti 40 órára) lehet jelentkezni a programunkon keresztül.

Nem, a Környezetvédelmi és vízügyi gyakornoki program, kizárólag ezekben az adott témában aktív képzésben részesülő nappali tagozatos hallgatók számára nyitott.

Nem, mert az aktuális félév számít a jogosultsági körbe, tehát amit a pályázás időpontjában végez a pályázó. A jogosultsági feltételek része, hogy az alapképzés esetén legalább a III. félévét befejezte/ mesterképzés esetén legalább az I. félévét befejezte.

Nem, a hazai gyakornoki programra alap vagy mesterképzésben hallgatók jelentkezhetnek, és frissdiplomások Global Water Partnership szakmai gyakorlatra pályázhatnak, amennyiben megfelelnek a feltételeknek a programhoz kapcsolódó pályázati kiírás alapján.

Magyar C1 szintű nyelvtudás minden esetben szükséges szóban és írásban. Ezen felül, a további idegennyelvtudás szükséges lehet, amennyiben a fogadó szerv ezt előírja, mint feltételt vagy előnyt.

A pályázó vezeték és keresztnevét, az esszé címét, az esszé szövegét és amennyiben használt nem a saját tudásán alapuló forrásokat, akkor azok forrásának megjelölését a szövegben és a szöveg végén. Ebben az esetben egy a felsőoktatásban használt szakirodalmi forrás hivatkozási formátum használata megengedett. Ilyen formátum például, az APA, az MLA, a Harvard és a Chicago hivatkozási rendszer.

A téma és a megoldandó probléma beazonosítása a pályázó feladata. Javasolt utánanézni az adott fogadó szervnek, a szektorának és releváns jó gyakorlatoknak. Ezek alapján -elsősorban saját tudásra támaszkodva- leírni a problémát és a pályázó által javasolt megoldást.  Egy jó esszéhez nem érdemes a szükségesnél hosszabban idézni szakirodalmi szövegeket, törvényeket, hanem csak a problémára és a megoldásra ajánlott fókuszálni a tartalmi korlátok között.  Az esszé célja az, hogy megismerje a fogadó szerv a pályázó gondolkodásmódját.

Amennyiben időben nem ütköznek -tehát az egyik más hónapokat érint, mint a másik gyakornoki időszak- akkor több gyakornoki helyet is elfogadhat. Amennyiben időszakban ezek között részben van egészben átfedés van, úgy egyet választhat.

A hazai gyakornoki program esetében -amennyiben a fogadó szerv a gyakornok havi jelenlétét igazoló dokumentumot benyújtotta- a Munka Törvénykönyve szerinti határidőn belül kerül utalásra az első havi kompenzáció.

A hazai gyakornoki programok esetén az összeg fennmaradó 50% útófinanszírozásként a záró szakmai beszámoló az Alapítvány általi elfogadását követő 30 napon belül kerül kiutalásra.

A záró szakmai összefoglaló célja, hogy a gyakornokoság alatt szerzett új készségeket, ismereteket és szakmai tapasztalatot foglalja össze. Ilyen lehet például, de nem kizárólag egy szoftver ismerete, szakmai programon, rendezvényen való szervezési és utómunka. A beszámoló terjedelmét az adott pályázati kiírás szabályozza.

Külföldön végzett gyakornoki és ösztöndíj programok

Az ösztöndíjak (a Fontus vízügyi hallgatói ösztöndíj” a „Kutatási munka ösztöndíj”, Nemzetközi Ösztöndíj külföldi kutatási helyekre”, és a „Global Water Partnership (GWP) szakmai gyakorlat” esetében megítélésre került összegek 80%-a tárgyidőszakon a szerződéskötést követő 30 napon belül kerül kiutalásra előfinanszírozásként. Az összeg fennmaradó 20% útófinanszírozásként a záró szakmai és pénzügyi beszámoló az Alapítvány általi elfogadását követő 30 napon belül kerül kiutalásra.

A hazai gyakornoki program esetében Az ösztöndíjak esetében megítélésre került összegek 50%-a tárgyidőszakon a szerződéskötést követő 30 napon belül kerül kiutalásra előfinanszírozásként. Az összeg fennmaradó 50% útófinanszírozásként a záró szakmai és pénzügyi beszámoló az Alapítvány általi elfogadását követő 30 napon belül kerül kiutalásra.

Forintban, magyarországi pénzintézetnél vezetett bankszámlaszámra utaljuk az összeget.

Nincsen, csak magyarországi pénzintézetnek kell lennie. Amennyiben külföldre megy, bizonyosodjon meg róla, hogy a bankkártyáját a célországban is elfogadják majd.

Nem, kizárólag a pályázati nyertes bankszámlaszámára utalja az Alapítvány az összeget.

Amennyiben teljesítette a teljes programot az illetményből megmaradt összeget nem kell visszafizetni. Azonban vissza kell fizetni az egyszeri támogatásban igényelt tételekre, repülőjegyre, egészségbiztosításra és tandíjra el nem költött összeget.

Megszűnés, felmondás, vis maior, baleset és betegség esetén a jogosulatlanul felhasznált összeget -beleértve az illetményt- köteles visszafizetni a nyertes pályázó.

Az elszámolható tételek és kereteik programonként a pályázati kiírásokban találhatók.

Csak devizanemet tartalmazó számla elszámolható, a nyertes pályázó kötelessége olyan számlát kérni, amely a követelménynek megfelel.

Magán célú út (turizmus, családi ok stb.) esetében, amennyiben a Fogadó szerv erre a célra rendes szabadságot ad ki, a nyertes pályázó az illetményéből kigazdálkodva vagy más magán forrásai terhére utazhat. Azonban a magánutak nem elszámolhatóak az utazási keret vagy kutatási keret terhére.

Szakmai célú út esetében a Fogadó szerv engedélyével, kérésére és költségére lehet utazni. A Támogató költségére nem elszámolható.

A Kutatási munka esetében a nyertes pályázó a Támogató által elfogadott szakmai program szerinti szakmai célú útja(i) számolható(k) el.

Minden esetben követni kell a hatályos beutazási szabályokat és vízum kötelezettségeket.

További információ itt található.

Chile esetében szükséges a nyertes pályázónak az utazását megelőzően vízumot beszereznie.

A nyertes pályázó köteles maga időben tájékozódni és intézkedni a vízumról az illetékes külképviseleten.

Ennek érdekében miután megnyerte a pályázatot javasoljuk, hogy mihamarabb lépjen kapcsolatba az illetékes külképviselettel.

A chilei vízumról több információ a konzuli tájékoztatásról ezen a linken, és a Chilei Köztársaság Nagykövetségének honlapján (spanyolul) ezen a linken található.

Amennyiben a pályázó nem EU állampolgár, az illetékes külképviselethez köteles fordulni, időben tájékozódni és intézkedni a szükséges beutazási teendőkről.

A nyertes pályázó a svédországi tartózkodásához szükséges szabályokat köteles követni és a szükséges teendőket időben elintézni. Ehhez a svéd Bevándorlási Hivatal  tájékoztatója (angolul) az alábbi linken található.

Amennyiben a pályázó nem EU állampolgár, az illetékes külképviselethez köteles fordulni, időben tájékozódni és intézkedni a szükséges beutazási teendőkről.

Igen, az EU tag és az EU-n kívüli országokban is. Kizárólag az Európai Egészségbiztosítási Kártyára nem támaszkodhat a nyertes pályázó.

További információ az Európai Egészségbiztosítási Kártyáról itt található.  A pályázó ezt köteles kiváltani a kiutazása elött az EU-n belüli utazás esetén.

Amennyiben a pályázó nem EU állampolgár, egy illetékes egészségbiztosítási szolgáltatóhoz köteles fordulni, időben- a kiutazás előtt- tájékozódni és intézkedni a szükséges biztosításról. Ezt a nyertes pályázónak a kiutazása előtt igazolnia kell.

Amennyiben az EU-n kívüli országba utazik a nyertes pályázó, a fogadó országban érvényes egészségbiztosításának meglétét a kiutazása előtt igazolnia kell az Alapítvány felé.

Abban az esetben, ha a teljes ösztöndíjas vagy gyakornoki időszakot tölti a nyertes pályázó külföldön, legfeljebb 7 naptári nappal (a Mathias Corvinus Collegium – Klímapolitikai Intézet ösztöndíj esetében 1 nappal), hamarabb utazhat ki, mint a kezdődátum (gyakornoki program esetében az első munkanap, ösztöndíj esetében a szakmai program PhD szemeszter 1. napja) és az időszak lezárultát követő legfeljebb 7 naptári napig maradhat.  Ez azonban nem jelenti azt, hogy megnövelheti a költségkeretét vagy az illetményét.